Onze visie

Perspectief Sneek is een familieonderneming van vader en dochter. Wij vinden ieder mens uniek en waardevol en daarom zetten wij ons in om je te ondersteunen zodat jij jezelf kunt ontplooien. Onze missie is om een duurzame bijdrage te leveren aan mens en maatschappij door een brug te slaan tussen individu en samenleving.

 

Uniek en waardevol

Persoonlijkheid en kwaliteiten maken een individu bijzonder uniek, dit is de basis waarop ondersteuning plaatsvindt. Ieder mens kan een waardevolle bijdrage leveren en functioneren als een belangrijke schakel in de samenleving.

 

Ondersteuning

Perspectief Sneek ondersteunt bij het bewustwordingsproces van persoonlijke kwaliteiten. Er worden nieuwe kansen gecreëerd waardoor geleerd wordt hoe kwaliteiten optimaal ontplooid kunnen worden. Met de hulp van de coach wordt actief gekeken naar passende mogelijkheden. Door persoonlijke kwaliteiten volledig in te zetten komt motivatie tot stand. Hierdoor ontstaat nieuw perspectief.

 

 

          Zelfontplooiing en ondersteuning biedt perspectief.

 

          Perspectief Sneek biedt ondersteuning en zelfontplooiing.

 

 

Perspectief Sneek is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, Zorgcoorperatie Noord

en heeft een erkende werkovereenkomst met

het UWV

Deze site is ontworpen door Filter81.com  |  info@filter81.com. Copyright © 2017

: 06 13 30 66 20            : info@perspectiefsneek.nl            : Perspectief Sneek, Loengasterlaan 15, 8604 ZC Sneek