Professionals

Perspectief Sneek is een kleinschalige dienstverlener op het gebied van coaching en re-integratie. Wij bieden ambulante ondersteuning vanuit een integrale aanpak.

 

‘Één gezin, één plan, één regisseur’ is daarbij het uitgangspunt. Onze houding is klantgericht en persoonlijk, de klant staat centraal en houdt zeggenschap over zijn of haar leven.

 

Eigen kracht vormt de basis, door middel van de ondersteuning die wij bieden kan de klant diverse competenties verder ontwikkelen en werken aan zelfredzaamheid. Hierbij wordt het netwerk van de klant betrokken.

 

Het doel is dat de klant in de toekomst met zijn of haar netwerk zoveel mogelijk op eigen kracht participeert in de samenleving.

 

Perspectief Sneek is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, Zorgcoorperatie Noord

en heeft een erkende werkovereenkomst met

het UWV

Deze site is ontworpen door Filter81.com  |  info@filter81.com. Copyright © 2017

: 06 13 30 66 20            : info@perspectiefsneek.nl            : Perspectief Sneek, Loengasterlaan 15, 8604 ZC Sneek